Kdy přezout na zimní pneumatiky?

Citace zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

 

 § 40a - Provoz vozidel v zimním období 

1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

      a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

      b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo
           námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N²)*, k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik)**, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.

2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí) **.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* motorová vozidla kategorie M - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob.
  motorová vozidla kategorie N² - podkategorie motorových vozidel základní kategorie N ( motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů ), jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg.


** Vozidlo nesmí být, s výjimkou nouzového dojetí, současně vybaveno pneumatikami různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená - BIAS BELTED. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a obchodní značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML, MPT nebo POR.

Zimní výbava

V období od 1. listopadu do 31. března se na místech označených značkou "Zimní výbava" může pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik (na bočnici pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML, MPT nebo POR. U motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech.

Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy řeší odstavec F) přílohy č.12 vyhlášky 341/2014Sb.

30.10.2009 uvedlo Ministerstvo dopravy úseky, na kterých je povinné používat zimní pneu s platností od 1.11. do konce března. Platnost příkazu je bez ohledu na počasí. Značka bude i na některých úsecích především horských silnic nižších tříd, jejich seznam není bohužel k dispozici.  


KONTAKTNÍ INFORMACE
Laurinova 92/32, 293 01 Mladá Boleslav
+420 326 338 274
obchod@svetpneu.cz
Po-Pá, 7:00 - 17:00
Virtuální prohlídka